KAMAL

szukanie pracy nie było tak proste

pani

Praca czasowa jest to elastyczna forma zatrudnienia, której jednym z celów jest przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy. Jest również sposobem na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.